Fyll i nedan för att registrera ditt intresse.

Vänligen ange personnummer i detta format: 19900303-0586

Då tolkningssituationerna ibland kräver ett visst kön behöver vi veta detta

Eventuellt hem- el anhörigs nummer, ej obligatoriskt fält. Utseende: +46738592231

Utseende: +46738592231

Vänligen ange fullständig adress

Är du auktoriserad? Har du läst introduktionskursen inom tolkning (30 timmar) eller har du enbart god språkkunskap inom svenska och ditt modersmål?

Sjukvårdstolk eller rättstolk

(Ersättningen för dessa uppdrag kan vara något lägre) Komplett arvodeslista finns på https://arvode2017.digitaltolk.se


Obs, frågan påverkar ej ansökan utan är en del i en undersökning. Du förbinder dig heller inte till att bli volontär.

Genom att skicka din ansökan medger du att DigitalTolk har rätt att lagra och behandla dina personuppgifter i upp till 3 år framåt. Nekade ansökningar raderas senaste efter 1 år och godkända ansökningar behandlas enligt separat avtal. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter: https://digitaltolk.se/pages/personuppgifter-och-dataskydd