DigitalTolk

Ansök för att bli tolk hos oss!

Vänligen ange personnummer i detta format: 19900303-0586
Ange det lösenord du vill använda för tillgång till våra plattformar
Format: 0738592231 or +46738592231
Evt fasttelefon (valfritt). Format: +461032323023
Välj de fackområden du har kompetens att översätta inom. Om du väljer en avancerad nivå behöver du inte välja den grundläggande nivån också. Om inget område gäller dig, välj Allmän/Övrig